منابع گسترش‌دهندگان

رابط برنامه‌نویسی کاربردی گراواتار نیازی به اصالت‌سنجی ندارد و کاملاً برپایهٔ درخواست‌های HTTP GET است. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی ساخت نشانی‌های وب، گزینه‌های پیاده‌سازی متفاوت و . . . پیوندهای زیر را ببینید.

نشانی‌های وب گراواتار

در مورد چگونگی تولید نشانی‌های وب لازم برای درخواست تصاویر گراواتار و داده‌های شناسنامه بیشتر بیاموزید.

تصویرهای گراواتار

شناس‌نامه‌های گراواتار

XML-RPC API